B.E.S.T-Ticari Binalar Sertifikası

Binalar içinde yer aldıkları çevreye, ekonomiye ve kullanıcılarının sağlığına doğrudan etki eder. Son yılların en yeni gelişmelerinden biri olan yeşil bina kavramı ile bina bilimi, teknolojisi ve işletimi konularında devrimsel bir değişime tanık olunmaktadır. Bina tasarımcıları ve kullanıcılar, yeşil bina kavramı ile bina inşaatı ve bina kullanımında ekonomiyi ve çevresel performans faktörünü en üst düzeye çıkarma olanağı buldular. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir parçası olarak yeşil bina hareketi küresel iklim değişikliği, enerjide dışa bağımlılık ve insan sağlığı gibi çağımızın en önemli konularına yanıt vermek için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunmaktadır.


Dünyada yapı ve yapım sektörünün sürdürülebilirlik açısından düzenlenmesi amacıyla bina değerlendirme sistemlerine olan gereksinim ve ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Bu bağlamda, zaman içinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık (UK) ve Almanya’da sırasıyla Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Building Research Establishment Environmental Assessment (BREEAM) ve Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen eV (DGNB) olarak adlandırılan yeşil bina değerlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler dinamik özellikte olup geliştirilen stratejilere ve teknolojilere bağlı olarak kendilerini güncellemekte ve yeni versiyonlarını kullanıma sunmaktadır.


Günümüzde var olan sertifika sistemlerinin kurgusu genelde birbirine benzemektedir. Birçok ülke mevcut sistemlerden yararlanarak kendilerine özgü yeşil bina sertifika sistemlerini oluşturmaktadır. Ülkemizde bu alandaki çalışmalara, 2012 yılından bu yana Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) liderlik etmektedir. Bu bağlamda ÇEDBİK, Türkiye için Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım (B.E.S.T) sertifika sistemini oluşturmuş, 2015 yılında yayınlamış olduğu Konut Bina’larından sonra, Ticari Binalara yönelik Ulusal “B.E.S.T Yeşil Bina Sertifika Sistemi”ni geliştirmiş ve kılavuzunu hazırlamıştır.


Yeni yapılan/yapılacak ticari binalar ve büyük ölçekli yenileme çalışmaları yapılan/yapılacak mevcut ticari binalar için geliştirilen B.E.S.T-Ticari Binalar Sertifika Sistemi’nde değerlendirmeye
alınan ana kategoriler aşağıda sıralanmıştır:


1. Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi
2. Arazi Kullanımı
3. Su Kullanımı
4. Enerji Kullanımı
5. Sağlık ve Konfor
6. Malzeme ve Kaynak Kullanımı
7. Ticari Binalarda Yaşam
8. İşletme ve Bakım
9. Yenilikçilik

Sertifikanın 9 ana kategorisinde yer alan kriterler ile ilgili açıklamalara kılavuzun ilerideki bölümlerinde yer verilmiştir. Söz konusu kriterler, disiplinlerarası nitelikte olup, sertifikaya hak kazanabilmek için belgeleme ve raporlama büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bütün kriterler için geliştirilen çözümlerin her kademede denetlenebilmesi ve binanın sertifikalandırılması için gerekli bilgilerin, kriterlerde talep edildiği şekilde raporlanmalıdır.

L

 

B.E.S.T - TİCARİ BİNALAR SERTİFİKA SÜRECİ


B.E.S.T – Ticari Binalar Sertifikasına başvuracak projelerin öncelikle başvuru sırasında yürürlükte olan yerel yönetmeliklere (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği vb.), ilgili belediyelerin imar yönetmeliklerine ve imar planlarına uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş olması ve ayrıca iskan ruhsatına sahip olması zorunludur. Proje sahipleri, tasarım aşamasında ve/ya da bina inşaatının bittikten sonraki ilk 12 ay içinde sertifikaya başvurabilirler. Tasarım aşamasında olan projeler için “Tasarım Uygunluk Yazısı” alma olanağı tanınmıştır. Tasarım Uygunluk Yazısı, sadece talep eden kuruluşlara verilir.


B.E.S.T – Ticari Binalar Sertifikası’ndaki değerlendirme esasları “B.E.S.T – Sertifika Yönetmeliği” çerçevesinde belirlemiştir. Sertifika almak üzere, başvuran kuruluş ve proje bilgilerinin girildiği ön başvuru formunu dolduran kuruluşlar, B.E.S.T – Ticari Binalar Sertifika Kılavuzu’nu esas alarak hazırladıkları proje dosyaları ile ÇEDBİK’e sertifika başvurularını yaparlar.


B.E.S.T – Ticari Binalar Sertifikası başvurularının değerlendirmesi, kılavuzda yer alan ön koşulların yerine getirilmesi şartıyla, belirli bir puanlama sistematiği ile yürütülür. Değerlendirme süreci, 9 ana kategori ve bunların altında yer alan 5 ön koşul ve 40 kriter kapsamında, sertifika başvurusunda bulunan firmaların yaklaşımları, uygulamaları ve elde ettikleri sonuçların, bağımsız ve konularında uzman B.E.S.T değerlendiricileri tarafından gerçekleştirilir.


Başvuru süreci ve değerlendirme süreci B.E.S.T – Başvuran Kuruluş Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak yer almaktadır

B.E.S.T-Ticari Binalar Sertifika Kılavuzu ve Sertifika Yönetmeliği için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.