World Green Building Week- Turkey'21

20.09.2021- BUILD UPON2 Sanal Zirvesi                                                                                                                                              Etkinlik Dili: İngilizce

                                                                                                                                                    

2021 Dünya Yeşil Bina Haftası'nın ilk gününde en önemli etkinlik olan Zirve, endüstri, kamu sektörü ve sivil toplumdan yüzlerce lideri çevrimiçi bir konferansta bir araya getirecek. Ana tema, liderlerin AB Yenileme Dalgasını ve AB Yeşil Anlaşmasını sunmak için birlikte nasıl çalışabilecekleridir.

Etkinlik boyunca, bina yenilemenin bütünsel faydalarını ölçmek için benzersiz bir etki çerçevesi aracılığıyla Şehirleri Yenileme Dalgasının kilit sağlayıcıları olarak güçlendirmek için BUILD UPON2 projesinin çalışmalarının profilini çıkaracağız.

Son olarak Zirve, hem kamu hem de özel sektör aktörlerinin Yenileme Dalgasını hayata geçirmek için önlerindeki devasa zorluğu ele alma çabalarını nasıl artırabilecekleri konusunda fikir alışverişi ve ilham için bir forum sağlayacaktır.

Sırasıyla bina yenileme ve şehirlerin rolü konusuna odaklanacak iki moderatörlü genel oturum için üst düzey bir konuşmacılar panelini davet ediyoruz. Bu oturumlar arasında, dayanıklılık ve kaliteli verilerin hayati önemi gibi Avrupa'nın bina stokunu yenileme zorluğuyla bağlantılı kilit konular etrafında odaklanan tematik akışlar olacak.

Zirve, katılımcılar arasında topluluk oluşturma ve ağ oluşturmayı teşvik etmek için etkileşimli araçlar kullanan sanal bir konferans formatına sahip olacaktır. Aralık 2019'da Brüksel'de gerçekleşen ve değer zinciri boyunca 170'den fazla paydaşı bir araya getiren oldukça başarılı ilk BUILD UPON2 zirvesini takip ediyor.

L

KAYIT VE DETAYLI BİLGİ

L

21.09.2021 14:00-16:00 Making City Proje Webinarı                                                                                                                              Etkinlik Dili: Türkçe

L

Aralık 2018'de başlatılan ve CARTIF Teknoloji Merkezi tarafından koordine edilen MAKING-CITY, 60 ay boyunca Pozitif Enerji Bölgesi'ne (PED) dayalı gelişmiş prosedürleri ve metodolojileri ele alacak ve gösterecektir. Bir PED, Avrupa Stratejik Enerji Teknolojisi Planında (SET Planı) “yıllık net sıfır enerji ithalatı ve net sıfır karbon emisyonu olan, yenilenebilir enerjinin yıllık yerel fazla üretimine yönelik çalışan bir bölge” olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Akıllı Şehirler ve Topluluklar İnovasyon Ortaklığı (EIP-SCC) tarafından oluşturulan Pozitif Enerji Bloğu (PEB) tanımından türetilmiştir. PED, toplam yıllık enerji dengesinin pozitif olması gereken, farklı tipolojilere sahip binalardan ve kamusal alanlardan oluşan sınırlandırılmış bir kentsel alandır. Bu nedenle ilçe, diğer kentsel bölgelerle paylaşılabilecek fazladan bir enerji üretimine sahip olacaktır. Toplam enerji dengesi, ilçe dışından alınan enerjiden ilçe içine iletilen enerjinin çıkarılmasıyla bulunur.

L

KAYIT                                      PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

L

22.09.2021 11:00-12:30  Türkiye'de PropTech Kavramı                                                                                                                          Etkinlik Dili: Türkçe

Son 15 seneden beri dünyada başlayan ve gayrimenkulü her yönüyle yeniden tanımlayan teknoloji ve iş modellerini konuşacağız.

KAYIT

L

23.09.2021 11:00-12:30  Dayanıklı Binalarda Yeşil Bina Sertifika Sistemleri Paneli                                                                            Etkinlik Dili: Türkçe

Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından organize edilen Dünya Yeşil Bina Haftasının bu yıl ki teması Dayanıklı Yapılar olarak belirlendi. 

Türkiye Yeşil Bina Konseyi(ÇEDBİK) olarak bizler de bu panel kapsamında, ulusal ve uluslarası yeşil bina sertifika sistemleri vasıtasıyla sağlıklı, dayanıklı,eşitlikçi binalar,şehirler ve toplumları kapsayan döngüsel ekonomiyi dikkate alan, kaynakların ve doğal sistemlerin yenilenmesini destekleyen yapılı bir çevre oluşumunun nasıl hızlandırabileceğine ışık tutacağız.

KAYIT

24.09.2021 11:00- 12:30  “Cradle Düsseldorf” Projesi, HPP Architects                                                                                            Etkinlik Dili: İngilizce

         

Rethinking Architecture

New solutions for the buildings of tomorrow

In the face of resource shortages and climate change, buildings can no longer be the result of reflexes and ready-made recipes, but must be the result of permanent questioning. In this way, we discover possibilities that generate added value for people and the environment and give rise to new innovative solutions. In Düsseldorf’s Media Harbour district, HPP Architects are designing for the INTERBODEN Group the city’s first office building in timber hybrid construction – a circular pilot project in many respects. With its futuristic sustainability concept and striking architecture, the Cradle-to-Cradle® (C2C) inspired building stands for innovation, openness and a new perception of architecture. The Cradle has the goal of becoming a fount of innovation and a trendsetter for future construction projects. One fundamental difference to standard sustainability concepts or certifications is the positivity inherent in the Cradle-to-Cradle® principle: It is about developing positive effects instead of the previous reduction of negative influences.

KAYIT                       PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.