BUILD UPON 2

BUILD UPON2 - Binaların Enerji Verimliliğine Yönelik İyileştirilmesi ve Düşük Karbonlu Bina Renovasyonunun Arttırılması 
 

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ülkenin yeşil bina konseyleri, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) ve Climate Alliance’ın ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon2 projesi, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) gereğince istenen, ulusal renovasyon stratejilerinin etkinliğini ve uygulanmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin genel amacı ise en az 10 şehrin mevcut bina stoklarını 2050'ye kadar karbonsuzlaştırma hedefini benimsemesi, bu konuda stratejilerinin geliştirilmesi ve şehirlerin taahhütte bulunmasını sağlamaktır. Projede, 8 Pilot Şehir arasında Türkiye’yi temsilen Eskişehir, pilot şehrimiz olarak belirlenmiştir.

Sekiz pilot şehir projede aktif olarak yer alacaktır: 

  • Velika Gorica, Hırvatistan
  • Budaörs, Macaristan
  • Dublin, İrlanda
  • Padova, İtalya
  • Wroclaw, Polonya
  • Madrid, İspanya
  • Eskişehir, Türkiye
  • Leeds, İngiltere

Türkiye'de 2021’e kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinlikler sonucunda ulusal düzeyde renovasyon etki çerçevesi geliştirilecek ve çerçevenin uygulanması ve izlenmesi için metodolojiler geliştirilecektir. Çerçevenin test edilmesi ve çerçeveyi takip eden diğer şehirler için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

Yerel düzeyde veri toplanarak geliştirilecek bu çerçeve, renovasyon ile ulusal düzeyde politika ve karar alma süreçleri arasında bağlayıcı bir etki oluşturacaktır. 

Proje kapsamında geliştirilen çerçeve, ileride AB’nin EPBD’yi uygulamasında ve bina stoğunu karbonsuzlaştırmaya yönelik çaba harcayan, Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atan şehirler ve özellikle ulusal yapı stratejilerinde rehberlik arayan hükümetler için bir model oluşturacaktır.

Neden Binalar? Neden BUILD UPON 2

Binalar, AB'deki enerji tüketiminin %40'ından sorumludur. Bugün var olan binaların %90'ı hala 2050'de olacağından, mevcut bina stokunun iyileştirilmesi karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşma da önemli rol oynar. Ancak Avrupa’daki binaların renovasyonu belirtilen hedeflere ulaşmak için yetersiz kalmaktadır. Avrupalıların %75’i şehirlerde yaşadığından, şehirlerin Avrupa'nın bina renovasyon mücadelesine liderlik etmeleri büyük önem taşımaktadır.

BUILD UPON ilk olarak 2015 yılında başlatıldı. Proje kapsamında Avrupa bina renovasyon konusunda var olan sorunlarını çözmeye çalışan 2.000’nin üzerinde çeşitli kuruluşlardan paydaşları bir araya getiren bir topluluk oluşturuldu. Projenin birinci fazı ulusal renovasyon stratejilerinin yerel şehir ölçeğinde bir eylemi kolaylaştırmaya yönelik kilit önerileri içermektedir. Bu yüzden BUILD UPON2 ulusal bina renovasyon stratejilerini uygulama konusunda yerel bir eylem oluşturmak ve bu eylemi kolaylaştırmak için Avrupa şehirlerini bir araya getirecektir. Proje faaliyetleri İspanya Yeşil Bina Konseyi’nin liderliğinde 8 Avrupa ülkesinde yürütülecektir.

BUILD UPON2 dünyanın en geniş kapsamlı bina renovasyon projesinin ikinci fazıdır. Proje Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı Hibe Sözleşmesi Numarası 840926 – BUILD UPON2 - H2020 - LC-SC3-EE-16-2018 kapsamında 1.731.755 € hibe almıştır.

Avrupa enerji renovasyonu pazar payı 109 milyon €’dur ve 800.000’den fazla iş imkanı sunmaktadır (Renovate Europe). Sektör, Avrupa ekonomisine katkı sağlayacak çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeleri ilgilendiren iş fırsatları yaratacaktır. Renovasyon sayesinde mühendisler ve mimarlar gibi geniş iş kollarından profesyonellere yerel iş imkanları sağlanacaktır.

Proje hakkında detaylı bilgi ve resmi websitesi: http://buildupon2.eu/

 

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.