BUILD UPON

PROJE WEBSİTESİ: https://buildupon.eu/

Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Çerçeve Programı kapsamında 14 ülkenin (İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Letonya, İsveç, Romanya, Slovenya ve Türkiye) yeşil bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon projesi, Mart 2015'te Londra'da organize edilen ve her ülkeden konsey yetkililerinin katıldığı açılış ve tanıtım toplantısı ile başladı. Mart 2017'de ilk aşaması sona erecek olan Build Upon projesi kapsamında, mevcut binaların AB Horizon 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor.

‘Herkes İçin Kaliteli Yaşama Olanak Tanıyan Bir Yapılı Çevre Hayal Edin’ sloganıyla yola çıkan proje, AB Enerji Verimliliği Direktifi 4. Makalesini esas alıyor. Bu makalede özetle; üye ülkelerin mevcut kamusal ve özel binaların iyileştirilmesi amacıyla uzun vadeli finansal kaynak bulma stratejilerini ve bu doğrultuda gerekli adımları atmaları önemle vurgulanıyor.

Bölgesel ve ulusal çapta yürütülecek proje süresince Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye'deki mevcut binalardan optimum maliyetle %75'e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla binaların 'derin iyileştirme'ye tabi tutulmasının yolunu açacak olan çözümlerin ortaya konması, finansal kaynakların bulunması ve yerel bir iş birliği ağı yaratılması konularında öncülük edecek. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, finans ve iş dünyası, üniversiteler, medya, STK'lar ve derneklerle enerji verimliliği algısının yaygınlaştırılması ve binaların iyileştirilmesi konusunda gereken adımların atılması için ortak etkinlikler düzenlenecek.

Mart 2017’ye kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinliklerle; mevcut binaların nasıl enerji verimli hale getirilebileceği, bu konudaki yasal ve ekonomik engeller ile bunları aşmak için gerçekleştirilebilecek girişimler tartışılarak bir bilgi tabanı oluşturulmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra, diğer 13 ülkenin geçmiş iyileştirme deneyimleri paylaşılarak öğrenilen bilgiler Türkiye şartlarına uyarlanacak. Bunlara ek olarak, Renowiki adlı bir yazılımla bilgi ve iletişim ağı kurularak, ulusal ve bölgesel düzeyde tüm uzmanların, finans kuruluşlarının, iş dünyasının, kamu kuruluşlarının, medyanın, akademinin ve STK’ların birbirine kolay erişeceği ve bilgi paylaşacağı bir online platform yaratılacak. Böylece bu 2 sene sonunda, ulusal çapta stratejilerin tartışılmış olduğu bir ortamda, içinde finansal kaynakların da bulunduğu bir iş birliği ağı ve bölgesel ölçekte binaların iyileştirilmesi için elini taşın altına koymaya hazır bir paydaş topluluğu yaratılması hedefleniyor. Projenin sonraki aşamalarında ise tahmin edileceği üzere, bu bilgi birikiminden ve ağlardan yararlanılarak binaların iyileştirilmesi için gerekli adımların atılmaya başlanması planlanıyor.

ÇEDBİK olarak bu bağlamda ilk etkinliğimizi Ağustos ayı içerisinde YEM’in ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Yukarıda sayılan paydaş kategorilerinden ikişer katılımcıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyerek Türkiye’nin mevcut bina stoğunun iyileştirilmesini tartıştığımız bu toplantının sonuçlarını rapor halinde paylaştık. Toplantıda ayrıca, hazırladığımız paydaş haritalarıyla ilgili katılımcılardan değerlendirme alarak bu haritaları güncelledik.

Ülkemizin ve dünyanın geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda iş birliği içinde çalışabilmek ve yararlı sonuçlar alabilmek umuduyla hepinizi selamlarız.

BUILD UPON Kapsamlı ve Yoğun Çalışma Programı ile Devam Ediyor

“HERKES İÇİN KALİTELİ YAŞAMA OLANAK SAĞLAYAN BİR YAPILI ÇEVRE HAYAL EDİN” sloganıyla yola çıkan BUILD UPON, Avrupa Birliği’ nin Enerji Verimliliği Direktifi gereğince ülkelerin “Ulusal Renovasyon Stratejileri” ni oluşturmaları ve yeni hedefler belirlemelerini destekleyen bir AB Horizon 2020 projesi. “Koordinasyon ve destek” amaçlı bir proje olan BUILD UPON kapsamında ÇEDBİK ve proje ortağı 12 Yeşil Bina Konseyi (İspanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Letonya, İsveç, Romanya, Slovenya) mevcut binaların enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirmesi konusunda ilgili tüm sektör aktörlerini bir araya getiren bir işbirliği ağı oluşturmaya Mart 2015 itibari ile başladı. Bugün geldiğimiz noktada, ÇEDBİK olarak özel sektörden kamuya, sivil toplum kuruluşlarından akademiye kadar yüz yetmiş kadar kurum ve kuruluş paydaş haritamızda yerini aldı.

Türkiye’ de kapsamlı bina iyileştirme (renovasyon) ve enerji verimliliği konusunu yasal mevzuat ve politikalar, bilgi ve kapasite gelişimi, finansal yapı ve farkındalık ana başlıkları altında incelediğimiz BUILD UPON 1. Yuvarlak Masa Toplantısı’ nda Ulusal Renovasyon Stratejimizi oluşturma ile ilgili var olan ve karşılaşılabilecek engelleri genel hatları ile ortaya çıkardık. Dernek üyemiz ve proje paydaşlarımızdan Yapı Endüstri Merkezi (YEM)’ nin etkinlik salonunda gerçekleşen bu toplantı sonrasında hazırladığımız raporu üyelerimiz ve proje paydalarımız ile AB’ ye sunulmak üzere BUILD UPON Proje Koordinatörü İspanya Yeşil Binalar Konseyi'ne ilettik.

Başarı ile gerçekleştirilen bu ilk toplantının ardından 2016 yılı için bir Workshop Serisi hazırlıyoruz. İnanıyoruz ki; üç farklı şehirde, her biri farklı konu başlıkları ile toplam 6 adet Workshop’ tan oluşacak olan bu seri hem BUILD UPON Projesi hem de Türkiye’ nin Renovasyon Stratejisi açısından mihenk taşı olacak.

Kapsamlı ve yoğun bir çalışma programına sahip BUILD UPON için etkinlikler projenin sadece bir ayağını oluşturmakta. Bunun yanı sıra ÇEDBİK Proje Ekibi olarak veri toplama (bina stoğu vb.) ve yayınlama, bina iyileştirme konusundaki girişimleri takip etme ve yayınlama gibi çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımızı, BUILD UPON Projesi’ nin bilgi yayımlama platformu olan buildupon.eu web sitesinde yayınlamaktayız.

Uluslararası bir platform olarak hazırlanan buildupon.eu web sitesinde hem İngilizce hem de proje ortağı ülkelerin ulusal dillerinde yayınlar yapılacak. Bu web sitesinin en önemli amaçlarından biri Türkiye ve Avrupa ülkelerinin iyi uygulama örneklerini, başarı hikayelerini güncel olarak birbirleri ile paylaşabilmesi. Siz de girişiminizi buildupon.eu ile uluslararası platforma taşımak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

BUILD UPON 1. Yuvarlak Masa Toplantı Raporu

Bu rapor, 17 Ağustos 2015 tarihinde ÇEDBİK’in Build Upon projesi kapsamında Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlediği 1. Yuvarlak masa toplantısıyla ilgili bilgi vermek ve toplantıda paylaşılan fikirleri ve sonuçlarını kamuoyuna bildirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Rapor için tıklayın.

BUILD UPON Tamamlandı

Avrupanın en geniş katılımlı bina iyileştirme projesi BUILD UPON, iklim değişikliğine yol açan mevcut binalar ile ilgili çözümler üretmek üzere Avrupa'da 13 ülkenin Yeşil Bina Konseyleri tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalarda, Türkiye'de 2016 - 2017 yıllarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ÇEDBİK öncülüğünde çalıştaylar düzenlenmiştir.

BUILD UPON PROJE SONUÇ RAPORU yayınlanmştır.

Proje süresince bizlere destek olan ve fikirlerini paylaşan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza, toplantılarımıza sponsor olan tüm kişi ve kuruluşlara, projeyi yaratan ve destekleyen yurtiçi ve yurtdışındaki ekiplere ve bizimle işbirliği içinde çalışan yeşil bina konseylerine sonsuz teşekkürlerimizle.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.