Kurumsal

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2007 yılında kurucu başkanımız Sn. Ali Nihat GÖKYİĞİT ve kurucu başkan yardımcımız ve Sn. Duygu ERTEN önderliğinde bir araya gelen 25 kurucu üyeyle çıktığımız yolda bugün 100 üyemiz tarafından desteklenmekteyiz.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ekolojik sorunların arttığı günümüzde, bütüncül bir yaklaşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşacağımız inancıyla hareket etmektedir.

Bina ve yerleşimleri çevresel etkilerine göre değerlendiren sistemler, hedeflenen yeşil dönüşüm sürecinde etkili bir araçtır. Yapı sektörünün tüm paydaşları için bir çatı kuruluş olma hedefiyle hareket eden dernek, bu alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, toplumsal farkındalığı arttırmak ve yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler, paneller, konferanslar düzenlemektedir ve yerel yönetimler, üniversiteler, kamu ve özel sektörlere örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır. ÇEDBİK, bugün sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Haziran 2012'de 'Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Tam Konsey Statüsü' kazanmıştır ve yeşil bina hareketinin altyapısını oluşturma çalışmalarına giderek artan bir katılımla devam etmektedir.

Türkiye'deki yeşil bina çalışmalarında aktif çatı kurum rolü üstlenen ÇEDBİK de USGBC ile sözleşmesi dahilinde Türkiye'deki LEED çalışmalarını desteklemekte, tanıtım eğitimleri düzenlemekte ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin uygulamasının artırılması için çeşitli farkındalık çalışmaları yürütmektedir.

2015-2017 yılları arasında Horizon 2020 çağrı fonları kapsamında desteklenen Avrupanın en büyük çaplı uluslararası bina renovasyon stratejileri işbirliği projesi BUILD UPON'un aktif proje ortaklarından olan ÇEDBiK, proje süresi içerisinde 6 adet ulusal çalıştay düzenleyerek ve çeşitli uluslararası proje toplantılarına da katılarak bu çalışmaların raporlarını hazırlamaktadır. Proje çıktıları, enerji verimli bina renovasyon stratejileri fikirlerini Ulusal Renovasyon Stratejilerinin oluşturulması ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesinin hazırlanması ve ilgili bina renovasyon çalışmalarında kullanılması amacıyla ulusal merkezi yönetim temsilcileri bakanlıklara sunulacaktır.

Yeşil binalar alanındaki araştırmalara ve çalışmalara devam eden ÇEDBİK, yeni konut projelerinde uygulanmak üzere Türkiye koşullarına uygun sertifika sistemi B.E.S.T-Konut'u oluşturmuştur. İlgili konularda merkezi ve yerel yönetimlerle görüşmeleri sürmektedir.

 • Üyelik

  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Üyelik

  Detaylar
 • Anasayfa

  ÇEDBİK, sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

  Detaylar
 • Vizyon - Misyon

  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, çevre dostu teknoloji üreticilerinden bina sahiplerine kadar bütün bina endüstrisindeki sektörler için yeşil binalar ana hedefi altında birleştirici bir rol oynamayı hedeflemektedir.

  Detaylar
 • ÇEDBİK Kurulları

  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Kurulları

  Detaylar
 • Organizasyon Şeması

  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Organizasyon Şeması

  Detaylar
 • Dernek Tüzüğü

  Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Dernek Tüzüğü

  Detaylar
 • Faaliyet Raporları

  Çedbik Faaliyet Raporları

  Detaylar

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.