25.06.2018

Yeşil Okul Nedir?

Yeşil okul, bir öğretim programı olmanın ötesinde daha sürdürülebilir bir toplum oluşturmak ve çevresel problemler için çözüm üretmek gibi hizmetlerden sorumludur. Yeşil okul, öğrencileri doğanın nasıl işlediğini ve insan aktivitelerinin nasıl doğaya bağlı olduğunu anlayan bireyler olarak yetiştirirken bu anlayış kapsamında bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı da öğretmektedir.

Whole School SustainabilityTüm – Okul  sürdürülebilirlik sistemi (Başarıya ulaşmak için sürdürülebilirliği tüm sistem yaklaşımının oluşmasında zorunlu kılmış bir oluşumdur ve kurumdaki bireylerin birlikte çalışmasını destekler.) programı, sürdürülebilir düşünce becerisinin yeşil okulların başarıya ulaşmasında önemli bir faktör olduğunu kanıtlamaktadır. Bu okullarda, yeşil okulun tüm eğitim programı, fiziksel mekân ve örgüt kültürü sürdürebilirliği desteklemekte olup, okul her yönüyle büyük resmin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Peki, çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız? Üç temel noktanın bir araya geldiği nokta burasıdır. “The Whole School Sustainability” Tüm – Okul  sürdürülebilirlik sistemi, yeşil okulun neye benzediğini tarif ederken, yeşil okulun üç ayağı da sürecin nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır. ABD Eğitim Bakanlığı 2011 yılında  “ED-Green Ribbon Schools” ödül programını başlattığında, 3 ayağı ilk kez tanıtılmış oldu. O zamandan beri, 60'dan fazla kuruluşun benimsediği temel ölçüm çerçevesi:

 • Daha az çevresel etki
 • Artan sağlık ve refah seviyesi
 • Tüm mezunlar için artan çevresel ve sürdürülebilir okuryazarlık 

Bu üç ayak, yeşil okulların ölçülebilir başarı ölçütleridir. Küresel sürdürülebilirlik ile bireysel öğrenci ve öğretmen sağlığı üzerinde gerçek bir etki oluştururlar.

ÇEVRESEL ETKİ

Daha az çevresel etki oluşturmak amacıyla, enerji ve su kullanımını düşürme, fosil yakıtların ulaşımda kullanımının azaltılması, depolama alanlarına giden atığın azaltılması ve doğanın korunması konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler öncelikli olarak insan hayatında,  devamlılığında ise dünyada büyük bir etki oluşturmaktadır:

 • Biliyoruz ki; binalarda enerji kullanımının kesilmesi, enerji santrallerindeki enerji yükünü azaltırken karbon emisyonunu gibi elektrik tüketiminin diğer olası çevresel etkilerini düşürmektedir.
 • Biliyoruz ki; binalarda su kullanımının verimli kullanılması, akiferlerin yok olma riskini azaltır, tatlı su yataklarının korunmasını destekler, suyu arıtmak ve taşımak içi kullanılan enerjiyi düşürmektedir.
 • Biliyoruz ki; depolama alanlarına giden atığın azaltılması, habitat için açık alanların korunmasını sağlarken su ve toprak kirliliğini de düşürmektedir. Aynı zamanda, depolama atıklarının azaltılması çabası yeniden kullanımı teşvik etmekte ve geri dönüşüm ağına daha fazla malzemenin katılımını sağlamaktadır.
 • Biliyoruz ki; tek sürücülü araba seyahatlerini azaltmak, ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunu azaltmaktadır.

SAĞLIK VE REFAH

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak,  okulda sağlıklı ve temiz bir iç ortamın sağlanmasını, iyi bir beslenme ve fiziksel aktivite için gerekli programların hazırlanmasını ve hizmetlerin sağlanmasını gerektirmektedir. Okullarda sağlığa dikkat etmenin esenlik ve öğrenme üzerinde etkisi vardır:

 • Biliyoruz ki; iç hava kalitesinin (havadaki CO2, VOC, partikül ve nem miktarı gibi) belirli yönlerinin, insan sağlığı ve öğrenme becerileri üzerinde kanıtlanabilir derecede etkileri vardır.
 • Biliyoruz ki; temiz ve güvenilir suyun erişilebilir olması sağlık için tamamen faydalı olan su alımını artırabilir. Aynı zamanda, sudaki kurşun kirliliğinin fiziksel sağlıkta çeşitli etkileri olduğu kadar bilişsel gelişim, dikkat ve davranışta da kayda değer etkileri görülmektedir.
 • Biliyoruz ki; gün ışığına maruz kalmak, uyanıklığı ve uyku / uyanıklık döngüsünü etkileyen önemli hormonların üretimini etkilemektedir.
 • Biliyoruz ki; tam tahıl, meyve ve sebze porsiyonunun sayısını artırmak sağlık, esenlik ve öğrenme becerileri açısından öğrencilerin beslenmesine pozitif yönde etki etmektedir.
 • Biliyoruz ki; okul zamanı sırasında öğrencilerin fiziksel olarak aktif geçirdikleri sürenin artırılması obezite oranını düşürmekte ve öğrenciyi pozitif yaşam alışkanlıklarına teşvik etmektedir.

ÇEVRESEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OKURYAZARLIK

Sürdürülebilirlik ve çevre hakkında öğrencileri bilgilendirmek, şimdi yüzleşmekte olduğumuz ve gelecekte de karşı karşıya olacağımız küresel sorunların çözümünde ihtiyaçları olan aracı onlara verecektir. Bu tür okuryazarlığı destekleyen eğitim şekli, benzersiz bir şekilde her öğrenciyi çevreleyen, disiplinler arası ve mekâna dayalı bir müfredat ve eğitim uygulamalarının her ikisini de içermektedir. Bu eğitim, öğrencinin anlama ve uygulama becerilerini etkilemektedir:

 • Biliyoruz ki; disiplinler arası ve mekâna dayalı problem çözmeye odaklanan öğrenim uygulamalarını kullanırken aynı zamanda öğrencilerin çevresel bilgisini artırmak, sürdürülebilirliğe yönelik davranış değişikliğine de etki etmektedir.
 • Biliyoruz ki; çevreleri için öğrencilerin, genel akademik performans ölçütleri üzerinde daha iyi performans gösterdiği bilinmektedir.

Yazar: Anisa Heming

Kaynak: https://www.centerforgreenschools.org/what-green-school

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.