10.10.2017

Yeşil Binalar Dünyasından...

Yeşil kavramının içi boşaldığı için yüksek performanslı, enerji verimli, sürdürülebilir binalar demek daha doğru oluyor. Şimdiye kadar yeni bina sertifikasyon programlarını tamamlamış olan Dünya Yeşil Bina Konseyi üyeleri şimdi devam programlarına başladılar. 2050 yılına kadar sıfır karbon binaları hayata geçirmek üzere başlatılan çalışmalara ek olarak yukarıda sözünü ettiğimiz sağlıklı bina ve yerleşim programlarını da tanıtmaya başladılar.

ÇEDBİK de üyesi olduğu yeşil bina konseylerinin çalışmalarına koşut çalışmaları ülke şartlarına uygun olarak izlemeye ve yayınlanan ÇEDBİK Konut Sertifikasyon Programı'na ek olarak yerleşimler ve mevcut binalar için gerekli programları geliştirmek üzere teknik komite çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa'nın en geniş katılımlı, kapsamlı bina iyileştirme projesi H2020 – Build Upon projesinin bir yıllık sonuçlarının değerlendirildiği, “Ulusal Yenileme Stratejilerine Liderlik Bakışı” başlığı altında 14 Avrupa ülkesinden önde gelen paydaşların katıldığı toplantı Ekim ayı başında Madrid'de yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi ÇEDBİK temsil etti.

Yine aynı projenin Türkiye ayağında ÇEDBİK, iklim değişikliğine yol açan salımlarda çok önemli payı olan mevcut binalar için çözümler üretmek üzere Ekim'de İstanbul'da başlayan çalıştaylarına Kasım'da İzmir Yapı Fuarı'nda ve Aralık'ta Ankara'da devam edecek. Şimdiye kadar ortaya çıkan sonuçlara göre optimum maliyetlerle %75 mertebelerine varan enerji tasarrufu sağlayacak kapsamlı iyileştirme programlarının yolunu açmak üzere kamu, özel sektör, STK'lar ve üniversiteler arasında yerel bir işbirliği ağının oluşturulmasını sağlayacak çalışmalar yapılıyor.

Türk Loydu tarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşümde Asbest ve Diğer Zararlı Madde Riskleri Rehberi ve Kentsel Dönüşüm Uygunluk Sertifikasyonu Esasları 2106” isimli raporu da çedbik.org sitemizde paylaştık. “Yık, yap” hummasına tutulmuş şehirlerimizde gözle görmediğimiz tehlikelere karşı alınacak önlemleri hiç olmazsa bilmemiz ve alınmasını istememiz, metrekare pazarlığı kadar önemlidir diye düşünüyoruz.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.