26.09.2018

Saint Gobain Ecoseller Eğitimine ÇEDBİK Desteği!

       

Yeşil Bina Sertifikalarında Yapı Malzemeleri 

18.09.2018

Sürdürülebilir yaşam alanları stratejik hedefi ile yapı malzemeleri sektöründe çevreye duyarlı yaklaşımları ile bilinen ve Türkiye’de 11 marka ile faaliyet gösteren Saint-Gobain firması, ÇEDBİK desteği ile ECOSELLER Eğitiminin yeşil bina ve malzeme bölümünü gerçekleştirdi.  İZOCAM, RIGIPS ve SAINT- GOBAIN profesyonellerine yeşil bina sertifika sistemleri, sertifika sistemlerinde malzeme konusu, malzemelerin çevresel etkilerinin ölçülebilirliği ve güncel çalışmaların aktarıldığı eğitime ÇEDBİK üye firmalarının sektöre öncülük eden uzmanları yön verdi. Moderatörlüğünü TURKECO Firma Yöneticisi ve ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Duygu Erten’in yaptığı organizasyonda ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil, daha yaşanabilir ortamlar yaratırken binalar tarafından çevreye verilen zararları, ÇEDBİK olarak verdiğimiz sözler doğrultusunda 2020 hedeflerimiz ile yeşil bina bilincini arttırma ve yerel sertifika olan ÇEDBİK-Konut’u yaygınlaştırma çalışmalarımızdan bahsetti. Ayrıca Dünya Yeşil Binalar Konseyi (World Green Building Council-WGBC) Kurucu Üyesi olmamızın getirdiği sorumlulukları dile getirdi.

Eğitimde Tekfen Holding Başkan Yardımcısı Zeynep Hüveyda Akdilli Oral iç ortam kalitesinin önemini vurgulayarak konuşmasına başladı. Akmerkez binalarının işletimi ve yeşil binaya dönüşüm hikayesini anlatan Zeynep Hanım, 25 senelik bina işletme tecrübesine dayanarak enerji tüketiminin bina için önemli olduğunu, enerji, su ve elektrik tüketiminin yanı sıra bina içinde yaşayanın insan olduğuna değinerek gerekli optimizasyonların uygulanması gerektiğini vurguladı. Kaynak tüketimindeki faydaları dışında yapılan araştırmalara göre yeşil binaların gayrimenkul alanında dolulukta %8-10 ve kira getirisinde %3,5-4 oranlarında fayda sağladığını belirtti.

Dr. Duygu Erten (TURKECO), Moderatör

Dr. Duygu Erten, yeşil bina hareketinin çeyrek yüzyıldır bahsi geçen bir konu olduğunu, dünyada ilk BREEAM sertifikasının 2007 yılında verildiği sırada Türkiye’de hiç yeşil bina olmadığını ve derneğin kuruluş tarihi olan o günlerden bugüne yeşil bina sertifika sayısına göre ülkemizin 8. sırada yer aldığını söyledi. Dünya genelinde 60’dan fazla sertifika olsa da bunların hepsinin aynı amaca hitap ettiğini belirten Dr. Erten, sertifikaların tercih edilme sebepleri sosyal ve ekonomik faktörler ile değişmekte olduğunu belirtti.

Avrupa’da ki binalar ile İstanbul’da yapılan binalar karşılaştırılabilir ölçüde olmalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ’ne ve AB Standartlarına uyumlu “LEVEL(s) gibi projeler, ECO etiketler, yeşil malzeme ve yeşil binalar” oldukça önemlidir diyerek paneli başlattı.

Eğitimde EDGE, BREEAM, LEED ve ÇEDBİK-Konut sertifikaları ve bu sertifikalarda malzeme kullanımının önemini anlatan uzmanlarımız genel olarak şu konulara değindi;

Elçin Korukluoğlu (EMK Mühendislik), EDGE

Dünya Bankası kuruluşu olan IFC’nin bir hizmeti olan EDGE sertifikası, enerji verimliliği için pasif tasarım, verimli ve düşük karbonlu sistemler, su verimliliği, yeşil tasarımın tanımlanması gömülü enerjisi düşük malzemeler konularındaki iyileştirmeleri dikkate almaktadır. Konut, otel, hastane, perakende ve ofis binalarına verilebilen sertifika için enerji

tüketimi, su tüketimi ve malzemelerde gömülü enerjide referans binaya göre en az %20 iyileştirme yapmak sertifika almanın şartıdır.

Katya Kaya (TURKECO), BREEAM      

1990 yılından bu yana çalışmalarını devam ettiren BREEAM, büyük ölçekli imar projeleri, yenileme, mevcut bina ve yeni bina olmak üzere 4 farklı sınıflandırma yapmaktadır. Değerlendirme kriterleri ise; enerji, sağlık ve konfor, inovasyon, arazi ve ekoloji, yönetim, kirlilik, malzemeler, ulaşım, atık ve sudur. Sertifika alabilmek için kriterlerin çevresel ağırlıkları dikkate alınarak toplamda en az %30 iyileştirme yapılması gerekmektedir.

Ömer Moltay (Mimta Mimarlık), LEED

Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen sertifika sistemi LEED, dünyada 60 bin sertifikalı projeyi yeşil bina olarak derecelendirmiştir. Değerlendirme kategorileri; Bütünleşik Süreç, Konum Ve Ulaşım, Sürdürülebilir Araziler, Malzeme Ve Kaynaklar, Enerji Ve Atmosfer, Su Verimliliği, İç Ortam Kalitesi, İnovasyon ve Bölgesel Öncelik olarak sıralanmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda yeni bina, ticari binalar, mevcut binalar, yerleşkeler ve evler LEED sertifikası alabilmektedir.

Engin Işıltan (ÇEDBİK), ÇEDBİK-KONUT

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği tarafından  yeni konut projelerini değerlendirmek üzere ÇEDBİK-Konut Sertifikası kapsamında 100'den fazla akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisinin ortak aklı doğrultusunda şekillenen kılavuz konutlar; 

Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi, Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, Sağlık ve Konfor,Malzeme ve Kaynak Kullanımı, Konutta Yaşam, İşletme ve Bakım, Yenilikçilik olmak üzere 9 başlık altında değerlendirilmektedir.

Dr. Hüdai Kara METSİMS, (LEVEL(s), TURCOMDAT)

Sürdürülebilir yapıların önemli faydaları olarak kaynak, enerji, su tüketimi, karbon emisyonları ve atık oluşumunu azalttığı bilinmektedir. Binalarda sürdürülebilirlik performansının ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olması için 6 ana hedef ile yürütülen Level(s) Projesi sırasıyla; iklim değişikliği, kaynaklar, su, sağlık, esneklik ve fiyat konularında fayda sağlamalıdır. Karşılaştırılmak istenilen binalarda 3 seviyeden oluşan değerlendirme temel, karşılaştırılmalı ve optimizasyon olarak ele alınabilecektir. Böylelikle bir binanın sağlayacağı iyileştirmeler başka bir binaya göre değerlendirilebilir olacaktır.

Çevresel Ürün Beyanları-EPD, LCA yazılım programları ve Türkiye LCI yazılım programı bir ürün veya servisin çevre performansını standartlar çevresinde etki kategorilerine göre sayısal olarak değerlendiren ve bağımsız onaylanmış belgelerdir. Dr. Kara Türkiye’de üretimi yapılan yapı malzemelerinin çevresel performansını içeren TURCOMDAT Veri Tabanının ilk tanıtımın yaptı. Üretim süreçleri ve  yaşam döngü analizi verilerinin toplandığı bilgi kaynağı olarak kullanılacak olan bu veri tabanı,  Türk yapı malzemeleri ve üreticileri için LCA, BIM, LEED ve BEST (ÇEDBİK) gibi sistemlerde veri kullanımına fayda sağlayacağını belirtti. Böylelikle bina karbon emisyon değerleri ölçülebilir olacaktır.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.