28.03.2018

"Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayınlandı!

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili önemli maddeler içermektedir.

27 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı ''Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili maddeler içermektedir. 

Güneş enerjisine vergi kolaylığı

Düzenlemenin 3. maddesi ile konut sahipleri veya kiracılarının oturdukları konutların çatı veya cephelerinde kuracakları, kurulu güçleri 10 kW'a kadar olan sistemlerde ürettikleri elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketlerine satmaları halinde gelir vergisinden muaf olabilmeleri hükmü getirildi.

ÇEDBİK-KONUT Sertifikasında yenilenebilir enerji kullanımına 7 puan

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde kullanılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması ve bu sayede binaların enerji/fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan sera gazı salım miktarını azaltmaktır. Bu konunun gereklilikleri sağlandığı takdirde, 7 puan alınabilir.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.