06.02.2017

Üyelerimizden JLL Türkiye ofisi LEED Platin Sertifikasıyla Dünyanın Sayılı Ofislerinden Biri Oldu!

 
 
LEED Gold Sertifikalı Maslak Link Plaza içinde konumlanan ve bu kriterlere uygun olarak tasarlanmış olan JLL Türkiye ofisi, LEED Platin sertifikasını almaya hak kazanarak dünyada sayılı Platin sertifikalı ofis projelerinden birisi olmuştur. Bu kapsamda birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiştir. JLL Ofis projesi tasarımında ve inşaatında LEED kriterlerine uyum sağlayarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek, ayrıca kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde binaların operasyonu sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltarak, bina kullanıcılarının konforu arttırılırken, enerji ve su tasarrufu sağlayarak giderleri düşürülecektir.

LEED Sistemi kapsamında JLL Ofis projesinde uygulanan sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

• JLL Ofis, LEED Gold sertifikalı Maslak Link Plaza Çekirdek & Kabuk ana binanın Yağmur Suyu Yönetimi & Yeniden Kullanımı, Enerji Verimliliği, Etkili Ölçme & Değerlendirme, Arttırılmış Havalandırma, Arttırılmış ve Az Su Tüketen Yeşil Alanlar gibi mevcut çevre dostu özelliklerinden faydalanmaktadır.

• Ofisin lokasyonu, toplu taşıma imkanlarına yakınlık, bina içerisinde ve çevresinde bina kullanıcılarına sunulan birçok imkanlarla bireysel araç kullanım ihtiyacının azaltılması ve bu sayede ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi öngörülmektedir. Ayrıca ofis konum itibariyle yakın çevrede yürüme mesafesinde sosyal donatı ve imkanların bulunduğu gelişim yoğunluğu yüksek bir konumda bulunmaktadır.

• Bina kullanıcıları ve ziyaretçiler için yeterli miktarda güvenli bisiklet parkları oluşturulmuş, bu sayede alternatif ulaşım desteklenerek bireysel araç kullanımı azaltılırken, spor imkanları oluşturulmuştur.

• Projede kullanılan su verimli ve konforlu ileri teknoloji ürünü su armatürleri kullanıcı konforundan ödün vermeden uluslararası standartlarda su verimliliği sağlamaktadır. Kullanılan verimli su armatürlerinden dolayı %40’ın üzerinde su tüketiminde azalma sağlanmıştır.

• Projede enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test (Commissioning) prosedürlerine uygun olarak denetlenmiştir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hem arzu edilen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indirecektir.

• Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Verimli aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma, IT ekipmanları ve mutfak cihazları ile de Amerikan enerji verimliliği standardı (ASHRAE 90.1) gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış bina sistemlerinin enerji sarfiyatları, seçimi yapılan cihazların verimlilikleri üzerinden değerlendirilerek olası verimsizlikler daha tasarım aşamasında belirlenerek düzeltilmiş ve enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlanmıştır. Bu sayede bina kullanıcıları konfordan ödün vermeden giderlerini en aza indirebilecektir.

• Projede seçilen verimli aydınlatma armatürleriyle metrekare başına düşen aydınlatma gücünün standartlara (ASHRAE 90.1-2007) göre %30’un üzerinde azaltılmıştır. Ayrıca projedeki aydınlatma armatürlerinin kurulu güç üzerinden %50’sinden fazlası günışığı, %75’inden fazlası varlık sensörüne bağlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

• Projede her türlü sistemin enerji sarfiyatları enerji analizörleri, kalorimetreler ve bunlara bağlı bina enerji takip sistemi vasıtasıyla gözlemlenecektir. Değişik sistemlerin enerji tüketimleri ayrı ayrı gözlemlenerek, işletme esnasında oluşabilecek sorunlar ve verimsizlikler anında tespit edilebilecektir.

• Ofisin 1 yıllık elektrik tüketimi sonucu oluşacak karbon salınımı yenilenebilir enerji kaynaklarından alınan karbon kredisi ile sıfırlanmıştır.

• Binada kullanılan tüm inşaat malzemeleri geri dönüştürülmüş – yerel içeriklere sahip, sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanları tercih edilmiştir.

• Projede kat bazında geri dönüşüm noktaları oluşturulmuştur.

• İnşaat sırasında çıkan atıkların ayrıştırılarak minimumda ağırlıkça %50’si yeniden kullanılmış veya geri dönüşüme gönderilmiştir.

• Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya, astar, yapıştırıcı, macun v.s.) içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygun olanlarından tercih edilmiştir.

• İç mekanların havalandırması için ASHRAE 62.1 standardına uygun olarak gerekli tasarım kriterleri projeye entegre edilmiştir. Binaların içerisine verilen taze hava oranları ASHRAE 62.1 standardının üzerinde tutularak, bina kullanıcılarının sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamaları öngörülmüştür.

• Yoğun kullanıcılı mahallerde CO2 sensörleri uygulanarak talep kontrollü havalandırma yapılmıştır. Bu sayede havalandırma sisteminin değişen taleplere uyumu sağlanarak verimli ve konforlu bir otomasyon sistemi oluşturulmuştur.

• Şantiye sırasında mevcut binanın ortak alanlarının, kullanılmak üzere depolanan malzemelerin, havalandırma kanallarının korunması ve şantiyenin genel temizliğine yönelik önlemlerin alınması gibi konular düzenli saha ziyaretleriyle takip edilmiştir.

• İç mekan termal konfor tasarımı ASHRAE 55 standardına uygun olarak yapılmıştır. Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole önem verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.​

JLL Haberler'de böyle yer aldı
 
USGBC Websitesinde böyle yer aldı
 
Mimarizm'de böyle yer aldı

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.