24.11.2019

Temiz Enerji Paketinde Kapsamlı Bina Tadilatı: Yerel, Ulusal ve AB Seviyesindeki Çıkarımlar

Build Upon 2

 

Güçlü politikalar oluşturmak ve yürütmek için hükümetin her kademesinde eyleme geçmek gerekmektedir. Avrupa’da ve ülkemizde ulusal ve yerel düzeyde karar alma süreçlerinde rehber niteliğinde politikalar ve çalışmalar bulunmaktadır. Hedeflere en doğru yoldan ulaşmak ve maliyetleri en aza indirmek için iç içe geçmiş çalışmalar düzenlenmelidir.

“Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketi” 2020 yılından itibaren Avrupa iklim ve enerji politikalarını tanımlayan 8 farklı direktiften oluşan kapsamlı bir mevzuattır. Yönetmelikler Avrupa’nın enerji dönüşümünü hızlandırıcı niteliktedir. Ulusal eylem planı, sera gazı emisyonlarını azaltma, elektrikli araçlar, tüketici hakları ve yenilebilir enerji üretimi gibi birçok alanda etkileyecektir.

Temiz Enerji paketi yapı sektörü ile ilgili iyileştirilmesi gereken yönetmeliklere değinmekte ve 2050 yılına kadar Avrupa’da bina sektörü kaynaklı karbon salımını azaltıcı çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca, 2015 Paris Anlaşması gereğince iklim değişikliği taahhütlerine ulaşmasına katkıda bulunuyor.

Bu raporun amacı, Temiz Enerji Paketinin gelecek yıllarda binalarda yapılacak kapsamlı tadilat politikasını etkileyecek değişikliklerin bazılarını analiz etmektir. İncelenecek dört temel direktif şunlardır;

1. EPBD     Energy Performance of Buildings Directive (Binalarda Enerji Performansı Direktifi)

2. EED       Energy Efficiency Directive (Enerji Verimliliği Direktifi)

3. RED       Renewable Energy Directive (Yenilenebilir Enerji Direktifi)

4. GOV      Governance Regulation (Yönetişim Tüzüğü)

Bu rapor ayrıca, yasa paketini 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak için uygulamak isteyen Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yerel, ulusal yetkililerinin rollerini ortaya koymaktadır.

Raporu indirmek için tıklayınız.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.