10.10.2017

ÇEDBİK Neler Yapıyor? - Selçuk Özdil'den

Çedbik 2007 yılında çevre dostu sürdürülebilir binalar kültürünün oluşumunu, gelişimini, yaygınlaşmasını sağlamak, farkındalığı arttırmak ve belgelendirilmesini amaçlayarak 25 kurucu üye ile başladığı çalışmalarını bugün 130 üyeyle ilk günün heyecanı ve kararlılığı ile sürdürmektedir. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da güncel gelişmeleri de izlemekte olan Çedbik Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) tam üyesi olup diğer üye konseylerle  ve konunun önde gelen uluslararası kuruluşlarıyla eğitim, teknoloji, belgeleme programları konularında işbirlikleri yapmaktadır.

2016 yılında her ölçekte yeni konut binaları için Çedbik Konut tasarım ve belgelendirme programımızı yayınladık. İlk öncül belgeleme çalışmalarımızı yaptık ve yeni projelerle bu çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu programla hedefimiz bütünsel tasarımla konutlarımızı doğru arazilerde doğru konumlamayla, çevre dostu malzeme ve teknikleri kullanarak  üretmek; yüksek verimlilikte enerji, su kullanımı, aydınlatması, iç hava kalitesiyle sağlıklı ortamlarda yaşanan ve tasarlandığı şekilde işletilen binalar haline gelmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Konutların sera gazı salımlarında yaklaşık %40 gibi büyük bir paya sahip olmaları ilk programı bu konuda yapmamızın temel nedenidir. Ancak tek tek konutları yüksek verimli hale getirmekle yerleşimlerimizi ada, mahalle veya kent ölçeğinde çevre ve yaşam dostu yerler haline getirmek olanaksız. Sosyal dokuyu güçlendirecek, bireylerin karşılıklı ilişkilerini,  yaratıcılıklarını destekeleyecek bilimsel planlama ve bütünsel tasarımla bölgesel ölçekte enerji kullanımı, ısıtma soğutma çözümleri, çağdaş  ulaşım, erişim, işletme ve atık yönetimi hedefleyerek yapılacak kentsel dönüşümler başarılı oluyor. Üstelik bu tür bir yerleşimler içinde ele alınacak binalar tekil çözümlere göre daha yüksek verimli ve ekonomik yapılabiliyorlar. Bu konuda Çedbik Yerleşimler Komitesi yüksek verimli çevre dostu yerleşimler tasarım ve belgelendirme kılavuzu için çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeni binaların yanısıra, büyük bir yapılı bina stoğumuz olduğunu da gözardı etmemiz olanaksız. Bu nedenle Çedbik Mevcut Bina Komitesi konunun tüm zorluluğu ve istatistiksel veri yokluğuna karşın çalışmalarını sürdürmektedir. Ondört Avrupa Yeşil Bina Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz, çevre dostu yapılı çevre için mevcut binalarımızın iyileştirilebilmesi için gerekleri, sorunları ve çözüm yollarını araştırdığımız sonuçlarını çok yeni raporladığımız H2020 BuildUpon projesini Mayıs ayında tamamladık.

Sağlıklı ve konforlu binaların yaşayan ve çalışanların verimliliğine yaptığı önemli katkılar nedeniyle son yıllarda birçok çalışma yapılmaktadır. Binaların sağlıklı ve konforlu olması sadece taşıyıcı yapı, cephe tasarımıyla bitmemekte iç ortamın sağlıklı olması için çevre koşullarına uygun tesisatın doğru tasarlanması ve işletilmesi yanı sıra kullanılan yapı malzemeleri, donanım ve mobilyaların da sağlığa zararlı olmamaları gerekmektedir. Yeni başlattığımız Çedbik Diyalog Günlerinin ilkini bu konuya ayırdık. Konunun uzmanlarının sunumları katılımcılarla paylaşılarak tartışılmıştır. Bu toplantını çıktıları Çedbik Binada Sağlık ve Konfor Komitesi çalışmalarına ışık tutmaktadır.

Yapılı çevre tasarımlarının bütünsel ve tüm yaşam döngüsü düşünülerek yapılması belgeleme programlarının ölçülebilir ve izlenebilir olması gerekmektedir. Çedbik 2020 Yol Haritasında olan bu hedeflerin gerçekleşmesi için de komitelerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaptığımız çalışmaların hızla sonuçalanabilmesi, yaygınlaşabilmesi için sektörel ölçekte işbirliklerimiz sürmektedir.

Burada bir kısmını anlattığımız komite çalışmalarımızı, üyelerimizin gönüllü katılımı ve özverili çalışmaları ile yürütmekteyiz. Çedbik alanında öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm sektörün öneri, görüş ve üyelik isteklerine açıktır. Geleceğin akıllı şehirlerine, çevre dostu, sağlıklı yapılı çevrelerinin oluşumuna  gelin hep birlikte katkıda bulunalım.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.