10.10.2017

Build Upon, WorldGBC Basın Bildirisi

Avrupa binaların emisyonunu azaltmak zorunda ve 300 işletmeden işbirliği alıyor, Yeşil Bina Konseyleri hükümetlere restorasyon için büyük eylem planları geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Kıtada bulunan 300'ün üzerinde işletmeler ve organizasyonları işbirliğine çağıran Paris Anlaşmasının hedefini gerçekleştirmek için Avrupa mevcut binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmada dünyaya öncülük etmelidir.

Sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin yanı sıra şehirleri, kamu otoritelerini, gayrı menkul komisyoncularını, üreticileri ve enerji kuruluşları kapsayan işbirliği, mevcut binaları dönüştürme üzerine önlemleri, kilometre taşlarını, hedefleri düzenleyen "ulusal yenileme stratejileri" için ihtiyaçları karşılamaktadır.

Müdahale AB üyesi devletlerden, inşaat sektörü için AB enerji yasalarının geleceği için siyasi karar vericiler olarak Avrupa'nın toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 36'sını oluşturan binalarını yenilemek için güncellenmiş stratejileri yayınlamak için son tarihe yakın bir zamanda gelmiştir.

Daha istekli Avrupa yenileme politikası için ani destek artışı, Avrupa'daki 13 Yeşil Bina Konseyinin ülkelerin kendi binalarındaki potansiyel enerji tasarruflarını kullanmalarını için güçlü ve dayanaklı stratejiler yaratmak için ulusal hükümetlere yardımcı olduğu bir AB Anlayış 2020 finansman projesi olan BUILD UPON kararlarını izlemektedir. Yenileme politikası ile ilgili büyük etkileri için Avrupa'daki bir sürü bakanlık, şehirler, ve diğer kamu makamlarından övgüler alan bir proje alan BUILD UPON'un arkasındaki koordinasyon kuruluşu Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından önerileri bir dizi yayın şeklinde piyasaya sürülmüştür. Yayınlar, Avrupa çapında 100 etkinlikte yaklaşık 2000 önemli organizasyonu içeren önemli bir işbirliği aracılığı ile 13 Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen ve Paris Anlaşmasının (aşağıda bulunan editör notlarına bakınız) şartlarını yerine getiren mevcut binalar ile ilgili gerekli isteğin seviyesini ülkelere nasıl verilebileceği konusunda eylemler ortaya koymuştur.

Dünya Yeşil Bina Konseyi Avrupa Bölge Direktörü James Drinkwater: “Avrupa'nın en acil iklim zorluklarından biri olan binalar için net bir vizyon yaratmakta istekli olmayan karar aracılar ile Avrupa enerji politikaları açısından karar aşamasındadır. Ancak bu müdahale çok sayıda şirketin ve kuruluşun bina yenileme ile ilgili önemli planlar yaptıklarının kanıtıdır." demiştir. “Avrupa'daki Yeşil Bina Konseylerimiz, Avrupa'daki binaları dönüştürmek için güçlü eylem planları geliştirmelerinde ulusal hükümetlere yardımcı olarak bu sorumluluğa öncülük etmektedirler.”

Eğer Avrupa Paris Anlaşması altındaki iklim şartlarını yerine getirmek için ve enerji giderleri açısından vatandaşların özellikle bu giderlerden en fazla etkilenen düşük gelirli kişilerin yaşam kalitesini arttırmak için inşaat işlerinde bir artış başlatır ise, uzmanlar daha güçlü inşaat yenileme politikasının gerektiği konusunda uyarı yapmışlardır.

Bugün çağrıda bulunan 300 işletme ve kuruluşun tam listesi için buraya tıklayınız.

Ulusal yenileme stratejileri için Yeşil Bina Konseylerinden gelen önemli önerilerden bazıları şunları içermektedir:

- Farkındalığı Arttırma: Yayınlardan çoğu, enerji verimlilik profilini arttırmak için tanınmış aktörlerin oynadığı kısa filmleri ulusal kanallarda gösteren İspanya gibi ülkelerden gelen örnekler ile enerji verimlilik gelişimlerinin faydaları konusunda vatandaşları bilgilendirmekte daha yoğun ve yaratıcı çaba göstermek için çağrıda bulunmaktadır.

- Becerileri Geliştirme: Avrupa'nın mevcut binalarını dönüştürmeye yardımcı olmak ve yenileme işlerinin kalitesini kontrol etmek için inşaat sektörünü iyileştirme ihtiyacı, bir çok kez belirtilmiştir. İrlanda'daki "Qualibuild" programı gibi programlar burada devreye girmektedir ancak daha detaylı hükümet desteği bu programların arttırılması için gereklidir.

- Finans: Daha verimli enerjiye sahip mülkler karşılığında alıcılara daha düşük faiz oranları sunarak Avrupa'da enerji verimlilik ipoteği tanımlamak için Avrupa İpotek Federasyonunu destekleyen Yeşil Bina Konseyleri ile Yeşil ipotek ve yeşil tahviller dahil olarak yenilikçi yenileme finansman ihtiyacı, ortak bir öneridir.

- Yönetmelik: Bazı ülkeler belli koşullar altında bina yenilemeyi zorunlu hale getiren yasalar için çağrı yapmışlardır, 2018 yılından sonra "E" enerji sınıfı altındaki mülklerin kiralanması yasaklayan İngiltere gibi ülkeler bir hareket başlatmışlardır.

- Sektörler arası koordinasyon: Kamu kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının ve sivil toplum gruplarının bir araya gelerek işbirliği yapmalarını sağlamak için bir çok ulusal öneri aracılığı ile yürütülen bir tema daha düzenli bir çaba için gereklidir. "Enerji Tasarruf Ağı" ile Danimarka ve "Le Plan Batiment Durable" ile Fransa gibi ülkeler koordinasyon için daha resmi yapılara yönelmeye başlamışlardır.

Önerilerin tam listesi için, buraya tıklayınız.

Yenileme Stratejileri

AB'nin 2050 emisyon azaltma hedeflerini karşılamak için, Avrupa Bina Performans Enstitüsü’ne göre yenileme oranlarının yıllık yüzde 1 olan cari kurları 2020 itibariyle yıllık yüzde 3'e yükselmelidir. 2012 Enerji Verimliliği Direktifine uygun olarak, AB her üyesinden evleri ve ticari binaları yüksek standartlardaki enerji verimliliğe dönüştürmek için uzun dönemli bir strateji olan "ulusal yenileme stratejisi" yapmalarını istemiştir.

*Bu stratejiler, bir sonraki 30 Nisan 2017 tarihinde olacak şekilde her üç yılda bir güçlendirilmiş stratejileri ile 30 Nisan 2014 tarihinde ilk kez verilmedir.

Güçlü ulusal yenileme stratejileri, net enerji tasarruf hedefleri, farkındalık arttırıcı girişimler, beceri programları, finansal mekanizmaları ve politikalar gerektirmektedir.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.