12.04.2016

BUILD UPON Projesinin İlk Çalıştayı 12 Nisan’da Ankara İller Bankası’nda Gerçekleştirildi

Çedbik’in Build Upon projesi kapsamında 2016 yılında planladığı altı çalıştayın ilki, 12 Nisan’da Ankara İller Bankası Tesisleri’nde başarıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, AB Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TÜİK, UNDP, EBRD, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve çeşitli STK’lar ile üniversitelerden çok değerli konuklar bir araya geldi. Binaların enerji verimli dönüştürülmesiyle ilgili çok önemli konuların tartışıldığı çalıştayda, sorunlar masaya yatırılarak çözümler arandı. Mevzuat, idari yapılanma, finans, teknik kapasite ve farkındalık başlıkları altında ülke stratejileri tartışılarak eylem planı için öneriler sunuldu.

2016-2017 yılında, 13 ülkede, 80’den fazla etkinlikle 1,000′den fazla kurum ve kuruluşu bir araya getirecek olan geniş katılımlı bir işbirliği projesi olan Build Upon, Avrupa Birliği’nin belirlediği tarih olan 30 Nisan 2017′ye kadar ülkelere mevcut binalarını iyileştirecek stratejiler sunmaları konusunda yardım ederek Avrupa çapında bir renovasyon devrimi yaratmayı hedefliyor. Bu stratejiler Avrupa’nın enerji kullanımını ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve herkes için kaliteli bir yaşam imkanı sunan binalar yapmak için kritik öneme sahip.

AB’nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon programı kapsamında €2.35 milyon fon sağlanan proje, 13 ülkenin (Türkiye, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İrlanda, İtalya, Letonya, Romanya, Slovakya, Slovenya) Yeşil Bina Konseyleri tarafından yürütülüyor. Proje ayrıca, Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WorldGBC) Avrupa Bölgesel Ağı (ERN) tarafından destekleniyor.

Türkiye’de 2007 yılından bu yana binalarda enerji verimliliği ile ilgili mevzuat çalışmaları yapılıyor. Bu mevzuat çalışmaları Avrupa Birliği’ne uyum süreci gereklerince yerine getiriliyor. Ancak bu yasal düzenlemelerin, yönetmelik ve standartların bütüncül bakış açısıyla gözden geçirilmesi gerekiyor.  Özellikle mevcut binalarda enerji verimliliğine yönelik “kapsamlı iyileştirme” konusunda etkin stratejiler geliştirmek; kanunlar, idari prosedürler, teknik kapasite, finansal programlar, kamu ve özel sektör taleplerinin tam bir entegrasyonunu gerektiriyor. Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmalarla yasaların/politikaların bütüncül bakış açısını yakalaması, denetim mekanizmalarının, teknik kapasitenin, etkin finansal mekanizmaların, farkındalık düzeyinin geliştirilmesi planlanıyor.

Bu mevcut durum ışığında yola çıktığımız Build Upon projesi süresince Çedbik olarak, mevcut binaların iyileştirilmesine katkıda bulunarak, paydaşları bir araya getirerek, eyleme geçilecek ortamı ve kaynakları yaratarak çevreye, doğaya, topluma yararlı işler yapmayı planlıyoruz. Sera gazı salımlarının azaltılması ve küresel ısınma etkilerinin minimize edilmesi için az enerji tüketen ve enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üreten binaların artmasına çalışıyoruz. 12 Nisan’daki çalıştaydan çıkan fikirleri daha derinlemesine işleyeceğimiz gelecek çalıştaylarda yine önemli fikir ve sonuçların çıkacağına inanıyor, projeye verdiğiniz desteğin devamını diliyoruz. İller Bankası’na ve katılımcılara bir kez daha teşekkür eder, çalıştay raporunun ayrıca duyurulacağını hatırlatırız.

Birlikte büyük başarılara imza atmak üzere!

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.