09.01.2020

SECAP-Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları’na binalarda kapsamlı tadilat stratejileri nasıl dahil edilmelidir?

Build Upon

SECAP-Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları’na binalarda kapsamlı tadilat stratejileri nasıl dahil edilmelidir?


AB yasal çerçeveleri kapsamında belirlenen ulusal enerji verimliliği politikaları Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketinin yürürlüğe girmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Yasa paketi dahilinde AB üyesi ülkelerin 2050 yılına kadar binalarını net sıfır karbon yapma yolunda LTRS-Uzun Vadeli Yenileme Stratejileri’ni belirlemeleri gerekmektedir.


Günümüzde, Avrupa’da binalar toplam enerji tüketiminin %40’ı, karbon salımının ise %36’sından sorumludur. Ayrıca mevcut binaların %35’i 50 yaşından daha büyük ve bu binaların %75’i enerji verimsizdir. Hükümetler ve yerel yönetimler binalarda enerji performansına yönelik yeni yönetmelikler doğrultusunda inşaat sektöründe ekonomik fırsatlar yaratan ve enerji yoksulluğunu azaltan hedefler belirlemelidir. Bu hedefler şöyle sıralanabilir;


• 2050 yılına kadar binaların düşük ya da net sıfır karbon olmasını sağlayacak ulusal eylem planlarının belirlenmesi
• Binaların daha verimli işletilebilmesi için akıllı bina sistemlerinin desteklenmesi
• Binalarda kullanıcı ihtiyaçlarına uyum, işletim optimizasyonu ve şebekeyle etkileşim kurmak için yeni teknolojiler kullanma kapasitesini ölçecek akıllı göstergeler sağlanması
Elektrik araçlar için gerekli altyapının sağlanması
• Kapsamlı tadilatlar ve Uzun Vadeli Yenileme Stratejileri’nin gerçekleşmesi için özel sektör ve kamu yatırımlarının arttırılması
• Eski binaların onarılıp enerji performansının arttırılması sayesinde enerji yoksulluğu ile mücadele edilmesi


Proje ortağı olduğumuz H2020 - Build Upon 2 projesi kapsamında “How to include building renovation in your Sustainable Energy and Climate Action Plan”  raporu BPIE- Avrupa Bina Enerji Enstitüsü tarafından oluşturuldu. Gönüllü olarak Başkanlar Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayor - CoM) imzalamış belediyelere Uzun Vadeli Yenileme Stratejileri’ni oluşturmaları konusunda rehber niteliğinde olacaktır.

Raporu indirmek için tıklayınız.
 

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.