14.10.2016

Avrupa’nın En Büyük Bina İyileştirme Projesi BUILD UPON İzmir Yapı Fuarı ile Devam Ediyor!

Avrupanın en geniş katılımlı bina iyileştirme projesi BUILD UPON, iklim değişikliğine yol açan mevcut binalar ile ilgili çözümler üretmek üzere Türkiye'de ÇEDBİK öncülüğünde Kasım 2016'da çalıştay düzenliyor.

Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı kapsamında, 14 ülkenin Yeşil Bina Konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen ve Mart 2017'de ilk aşaması sona erecek olan BUILD UPON projesi kapsamında, mevcut binaların AB Enerji Verimliliği Direktifi 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor. Proje sonunda hedef; bina iyileştirmeleriyle ilgili mevzuatın geliştirilmiş, iyileştirmeler için eyleme hazır profesyonellerin, bilgi birikiminin, farkındalığın yaratılmış olması ve finansal çözümlerin ortaya konması olarak açıklanıyor.

Projenin Türkiye yürütücüsü ÇEDBİK, 2016 yılında düzenlenmekte olan seri halindeki altı çalıştayda ülkemizdeki sorunları ele alıyor, çözüm yollarını araştırıyor ve bunları raporluyor.

12 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşen Finans çalıştayında; bina iyileştirmeleri için yenilikçi finansal araçlar, mali teşvikler ve bu araçların etkili kullanılabilmesi için gerekli standardizasyon, belgelendirmeler ve yaptırımlar tartışıldı.

3 Kasım’da İzmir’de Yapı Fuarı Turkeybuild bünyesinde gerçekleşecek olan ‘Binalarda İyileştirme İçin Farkındalık’ çalıştayında ise, en temel konu olan kamu ve son kullanıcılar ele alınarak enerji verimliliğine yönelik farkındalığın önündeki sorunlar tartışılacak ve fikirler çıkarılacak. Yurtiçinden ve dışından konuşmacıların örnek çalışmalarını paylaşacağı çalıştay fuar ziyaretçileri tarafından da izlenebilecek. YEM Fuarcılık ile ITE Turkey’in organize ettiği, yapı sektöründeki son gelişmelerin ve teknolojilerin sergilendiği, yapı sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuar Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin en büyük fuarı olarak biliniyor.

Ocak ayında Ankara’da düzenlenecek son çalıştay ise tüm toplantılarda tartışılan fikirlerin derlendiği ve enerji verimliliği politikalarının konuşulduğu oturumlara sahne olacak.Projenin yürütücüleri olarak, Nisan ayında gerçekleştirilen ilk çalıştayda kamu yetkilileriyle birlikte bina iyileştirmeleri mevzuatının mevcut durumunu konuşarak genel sorunlara değindik ve politika/düzenlemeleri geliştirip nasıl daha somut stratejiler haline getirebileceğimizi tartıştık. Mayıs ayındaki ikinci çalıştayda ise genel sorunların temelinde yatmakta olan, bina stoğu verilerinin araştırılması ve kullanılmasını konuştuk. Haziran’da düzenlediğimiz üçüncü çalıştay ise kamu ve özel sektör çalışanlarının enerji verimliliği konusundaki uzmanlık ve farkındalıklarının artırılması, bina verilerini kullanacak nitelikli işgücünün oluşturulması ve kamu-akademi işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine oldu. İlk üç çalıştay raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında hazırlayıp yararlandığımız paydaş haritalarını ve tüm ülkelerdeki enerji verimliliği girişimlerinin bulunduğu Renowiki veritabanını incelemek, ayrıca projeyle ilgili detaylı bilgi almak için www.buildupon.eu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ülkemizin ve dünyanın geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda işbirliği içinde çalışabilmek ve yararlı sonuçlar alabilmek umuduyla enerji verimli günler dileriz.

Ahmet ACAR
Build Upon Proje Yöneticisi

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.