ÇEDBİK Kongre - 2016 Sürdürülebilir Verimlilik Paneli

Verimlilik oturumunun açılış sunumunda İspanya Yeşil Bina Konseyi’nden Emilio Mitre Build Upon projesini tanıttı. Mitre, projenin bir koordinasyon ve destek projesi olduğunu, Horizon 2020 kapsamında ele alındığını ve üye ülkelerin ulusal renovasyon stratejilerini geliştirmelerini amaçladığını anlattı. Mitre, Avrupa’nın enerji verimliliği mevzuatında mevcut durumunu değerlendirmesinin ardından; proje iş paketlerini, paydaş haritalarını, Renowiki veritabanını ve 2016 toplantılarıyla birlikte proje akışını aktardı. Mitre son olarak, proje sonunda elde edilmesi beklenen sonuçları (V2 ulusal eylem planlarının güncellenmesi, ‘kapsamlı iyileştirme’nin yaygınlaşması vs.) özetleyerek konuşmasını bitirdi.

Emilio Mitre’nin ardından sözü Build Upon Türkiye koordinatörü Ahmet Acar aldı. Acar, Türkiye’nin proje kapsamında bulunduğu mevcut durumu özetleyerek, enerji verimliliği konusunun önemini vurguladı. Yeni yapılan binaların, kentsel dönüşümün ve mevcut bina renovasyonlarının tartışıldığı mevcut durumda Acar, 2016’da yapılacak toplantılarda kamuya mesajlar verileceğini, sorunların ortaya konacağını ve renovasyon konusunda harekete geçmeye hazır bir topluluk yaratılmasının hedeflendiğini belirtti. Ahmet Acar, projeye destek verilmesi konusunun altını çizerek sözlerini noktaladı.

Oturumun panel kısmında Tolga Özdemir (moderatör), Cihan Karamık, Konca Çalkıvik, Volkan Arslan ve Murat Sarıoğlu yer aldı. İlk sözü alan Konca Çalkıvik, SKD’yi tanıtarak derneğin yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Binalarda enerji verimliliği projelerini anlatan Çalkıvik, mevcut binaların enerji verimliliği iyileştirmelerindeki önemli noktalara değindi. Ardından sözü alan Cihan Karamık, artan nüfus artışına ve sanayileşmeye karşın kaynakların değişmediğini ve enerji verimliliğinin artık altıncı bir enerji kaynağı olarak görüldüğünü belirtti. Enerji verimliliğinin kaçınılmaz olduğunu ve bu konuda neler yapılabileceğini (izleme, ölçme, iyileştirme..) anlattı. Murat Sarıoğlu ise binalarda enerji tüketimiyle ilgili birkaç istatistik verdikten sonra enerji verimliliği iyileştirmeleri ve verimli bina inşaları için kullanılan finansal araçları (Tureeff, mortgage vb.) aktardı. Verimli binaların maddi ve teknik avantajlarından bahsetti. Son olarak söz alan Volkan Arslan, İskid ile ilgili bilgiler verdikten sonra ısıtma-soğutma-iklimlendirme sistemlerinden bahsetti.

Panelin soru-cevap bölümünde Cihan Karamık, EVD ve ESCO arasındaki farkı açıklayarak Türkiye’de EVD’lerin durumunu aktardı. Enerji verimliliği performansının uygulanmasının önünün açılması gerektiğini (özellikle kamu tarafında) vurguladı. Türkiye’de yeşil binaların enerji verimliliğinde hangi standartları baz aldığı konusu tartışıldı ve Avrupa standartları öne çıktı. Ardından, özellikle İstanbul dışı şehirlerdeki binaların iyi analiz edilmesi ve daha büyük oranda güvenli oldukları için gerekirse iyileştirmeye gidilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Son olarak Konca Çalkıvik bazı örnek iyileştirme projeleriyle ilgili bilgi verdi. Enerji verimliliği için malzemelerin iyileştirilmesiyle ilgili projeler olup olmadığı tartışılarak oturum noktalandı.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.