ÇEDBİK Kongre - 2016 Bina Yönetim Paneli

Bina yönetimi oturumunun açılış sunumu IES firmasından Luc Delestrade tarafından yapıldı. Delestrade IES firmasını tanıttıktan sonra, retrofit ve eş zamanlı kontrol konularına vurgu yaparak bina yönetiminin önemine değindi. Maliyetin büyük oranda bina yönetiminde olduğunu söyledikten sonra data elde etmenin en temel ve önemli konu olduğunu belirtti. Delestrade, ardından retrofit ve kontrol konularında hangi çalışmaları ne şekilde yaptıklarını ve enerji tasarrufuna nasıl katkıda bulunduklarını anlattı.

Açılış sunumunun ardından, panel kısmında Pınar Mengüç (moderatör), Alp Parmaksızoğlu, Erkan Noyan ve Emre Yöntem yer aldı. Pınar Mengüç, Özyeğin EÇEM olarak bina yönetimiyle ilgili yaptıkları projeleri sunarak bina yönetimiyle ilgili temel noktaları ortaya koydu. Ölçümün önemine değinen Mengüç, kontrolün ancak buna bağlı olduğunu ve bina içi kullanıcı davranışıyla bina yönetiminin entegre edilerek bina tasarlanması gerektiğini belirtti. Ardından söz alan Parmaksızoğlu, tesis yönetimi konusunda bina performansı ölçümünün önemini vurgulayarak RGM Türkiye’nin bu konuda yatırım ve çalışmalarını aktardı. Emre Yöntem ise bina performansı başlığı altında yaşam döngüsü analizinden söz ettikten sonra enerji etkin renovasyonu konu alan Bresaer projesini anlattı. Son olarak söz alan Erkan Noyan ise bina yönetimi sertifikalarından, Siemens olarak bina yönetimi konusunda yaptıkları çalışmalardan ve karbon sıfırlama projelerinden bahsetti. Noyan, binaların performanslarının tasarlanandan çok farklı olabildiğini ve sürdürülebilir şekilde yönetilmeleri gerektiğini belirtti.

Panelistlerin sunumlarının ardından, binanın sürdürülebilir olarak yapılmasından sonra kullanıcıların nasıl davranmaları gerektiği ve bilinçli olup olmadıklarıyla ilgili bir soru geldi. Soruya cevap olarak kullanıcıların genel olarak konfordan memnun oldukları ancak maliyetlerin önemli olduğu, ayrıca binanın sürekli geliştirilmesi ve ‘internet of things’ kavramıyla birlikte yaşayan bir organizma olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. İkinci olarak atık yönetimi sorusuna karşılık, kullanıcıların atık ayrıştırma kültürlerinin henüz oluşmadığı, ancak yönlendirildikleri zaman uyum sağladıkları belirtildi. Binanın ömrü boyunca tüm sahiplerinin bina yönetimini sahiplenmesi ve sürdürülebilirliğin nesilden nesile aktarılması gerektiği ortaya kondu.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.