ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması - 2020

       

ÇEDBİK 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FİKİR YARIŞMASI

2020

Yarışmanın Amacı

             Lİklim değişikliği, küresel ölçekte kaynakların azalması ve artan nüfus baskısı gibi etkileri son derece görünür ve günlük hayatımıza doğrudan temas eden gelişmeler, günümüzde toplumların ve yerleşim yerlerinin daha sürdürülebilir olmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Teknolojik gelişme ve yeniliklerle birlikte, yerel koşullara ve iklime uygun çözümlerin bir araya getirilmesi, dünyamızı ve yaşam tarzlarını değiştiren koşulların etkilerinin azaltılması ve uzun dönem sosyal, çevresel ve ekonomik kazanımlar sağlanması açılarından son derece önemlidir.

Geleceğin profesyonelleri olan lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu fikir yarışmasında; Sosyal, Çevresel ve Ekonomik sorunlara; yeni ve uygulanabilir fikirlerle çözüm arayışı doğrultusunda üzerinde belirli doğal ve yapay öğeler içeren hayali bir arsa üzerinde mevcut kaynakları kullanarak ve belirli kriterleri dikkate alan bir ekolojik köy yerleşimi üzerine fikirler yaratmak yarışmamızın temel amacı olacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma bireysel ve ekip katılımına açık olup, yarışmacıların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur.


• Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği veya Şehir Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilirler.

• Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin veya yüksek lisans öğrenci belgesinin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.)

• Yarışma üniversitelerin yukarıda yazan bölümlerinin tüm sınıflarına açıktır.

• Yarışma bireysel ve ekip katılımına açık olup, ekipler en fazla 5 kişiden oluşabilir. Ayrıca, bir öğrenci yalnızca bireysel olarak veya sadece bir ekip ile yarışmaya katılabilir.

• Her ekip ve bireysel katılımcı kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir.

• Yarışmaya katılacak olan tüm ekip üyeleri adına ekip lideri veya bireysel katılımcı yarışmanın son teslim tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.

• Ekipler başvurularını tamamladıktan sonra herhangi bir üye değişikliği yapamayacaktır.

• Yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Jüri’nin birinci dereceden akrabaları ve ÇEDBİK çalışanları yarışmaya katılamaz.

• Jüri üyelerinin ve ÇEDBİK çalışanlarının yarışmaya başvuracak olan çalışmaların herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.

• Yarışmacılar, Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak zorundadır.

• Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri üyeleri ve ÇEDBİK çalışanları ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede sorumlu raportöre iletilecektir.

• Yarışmaya katılan her fikir projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yukarıdaki şartların herhangi birine uyulmadığı tespit edilen yarışmacıların ve ekiplerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 

Yarışma Konusu

 

Küresel ölçekte belirlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda karşılaştığımız; Sosyal, Çevresel ve Ekonomik sorunlara; yeni ve uygulanabilir fikirlerle çözüm üretmek hedeflenmektedir.

Yeni ve uygulanabilir fikirlerle çözüm arayışı doğrultusunda üzerinde ormanlık alan, nehir gibi doğal ve köprü, karayolu veya kullanılamayan yapılar gibi yapay ögeler içeren hayali bir arazi üzerinde toprağı, suyu, ormanlık alanları ve ulaşım yollarını kullanarak,

· Doğaya saygılı, karbon salınımı düşük, toplumsal yaşamı canlı olan bir ekolojik köy yerleşimi kurmak

· Bu yerleşim yerine mevcut kaynakları ve sürdürülebilirliğin tüm maddelerini dikkate alarak (ekonomik sürdürülebilirlik de dahil) enerji verimli  ve ekolojik yapılar ve tesisler oluşturmak

· Tüm inşa süreçlerini doğaya saygılı ve sürdürülebilir yöntemler ile üretilmiş malzemeler kullanarak tamamlamak

Yukarıdaki kriterleri baz alarak verilen alan üzerinde yarışmacılardan ekolojik bir köy kurmaları beklenmektedir.

I

                    

I

Yarışma Süreci ve Yönetimi

I

Yarışma, www.cedbik.org isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yarışma ile ilgili tüm güncel bilgiler bu site üzerinden paylaşılacaktır. Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Katılım Formu bu web sitede yer alacaktır.


• Tüm ekip üyeleri veya bireysel katılımcılar tarafından başvuru katılım formu doldurulup, imzalanacaktır. İmzalı belge taratıldıktan sonra yanına tüm yarışmacıların öğrenci belgeleri de eklenerek .PDF formatında bir başvuru dosyası içerisinde sorumlu raportöre e-posta aracılığı ile gönderilecektir.

• Gönderilen .PDF formatındaki dosya incelendikten sonra ekip liderine veya bireysel yarışmacıya bir kayıt onay maili gönderilecektir. Ayrıca, bu onay maili Ölçekli Proje Alan Haritasını da içerecektir.

• Yarışmacılar, 80 x 45 cm boyutlarında yatay ve en az 150 dpi, en fazla 300 dpi çözünürlükte hazırlanmış 3 paftayı, maksimum 50 MB büyüklüğünde birleştirilmiş tek bir .PDF dosyası olarak son teslim tarihine kadar teslim etmelidir. Bu paftaların ilk ikisinin çizim ve görselleştirme ağırlıklı olması, birinin ise tasarım ilkeleri, değerlendirmeleri, sunulan fikirler ve elde edilen sonuçları kapsayan metin ve görselleri içermesi beklenmektedir.

• Ekipler, yarışma teslimlerini şartnamede Proje Teslim Tarihi olarak belirtilen son teslim saatinden önce, sorumlu raportöre ([email protected]) WeTransfer aracılığıyla göndereceklerdir.

I

Değerlendirme Kriterleri

I

• Şartname kurallarına uygun olmak,

• Uygulanabilir özellikte olmak,

• Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olmak,

• Bulunduğu bölgenin kalkınmasına destek sağlamak,

• Doğayı, insanı ve toplum olma bilincini yeterince dikkate almak,

• Sürdürülebilir malzemeleri, teknikleri ve mevcut kaynakları yeterince kullanmak,

• Enerji ve su verimliliği dikkate almak,

• Arsa içinde yer alan mevcut binaların yeniden kullanılmasını sağlamak.

          I

Soru & Cevaplar

I

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması- 2020 için yarışmacılar tarafından gönderilen sorular yanıtlandı.

İlgili Dökümana Ulaşmak için Tıklayınız.

L

Yarışma Sonuçları ve E-Katalog

         

       ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması- 2020 Sonuçlandı.

         Yarışma Sonuçlarına Ulaşmak için Tıklayınız

     

     ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması- 2020 E-Katalogu Yayınlandı.

         Yarışmada Ödül Kazanan Takımların Projelerini İncelemek için Tıklayınız

L

Yarışma Takvimi

L

         

L

Ödüller 

ı

                               

     I

Seçici Kurul

                                                                             

                                                                           

                                        

Sorumlu Raportörler

                                                                           

Destekçilerimiz

                             I   

I

Yarışmayı Düzenleyen Kurum Bilgileri

i

Yarışma Çevre Dostu Yeşil Binalar (ÇEDBİK) tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum        : Çevre Dostu Yeşil Binalar (ÇEDBİK)

Sorumlu Raportör                           : Furkan Gültekin
İrtibat Telefon Numarası                 : 0 216 469 48 55 / 56
Elektronik Posta Adresi                  :
[email protected]

* Kural dosyası hakkındaki bütün sorular e-posta ile bu adrese gönderilmelidir. Yarışma kuralları hakkında başka bir yolla sorulacak sorular cevaplandırılmayacaktır.

I

Dökümanlar 

Yarışma süreci ve katılım koşulları gibi yarışma ile ilgili tüm detayları öğrenmek için Yarışma Teknik Şartnamesini inceleyebilirsiniz.

Başvuru Formuna Ulaşmak için Tıklayınız.

Yarışma Teknik Şartnamesine Ulaşmak için Tıklayınız.

E-BÜLTENE ÜYE OL

ÇEDBİK ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olabilirsiniz.