BUILD UPON 5. ÇALIŞTAYI

   Build Upon 5. Çalıştayı Farkındalık 3 Kasım 2016 günü Yapı Fuarı İzmir kapsamında Fuar İzmir etkinlik alanında yapılacaktır.