BLESIL (Bina Yaşam Döngüsü Enerji Tasarrufu Eğitimi) Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı - Ekodenge

  

                Ekodenge A.Ş. 2-8 Haziran tarihleri arasında ERASMUS+ projesi tarafından fonlanan ve inşaat sektöründe enerji tasarrufuna yönelik açık çevrimiçi içerik oluşturulmasını kapsayan BLESIL projesinin tanıtım ve ağ kurma toplantısı işe proje iç çalıştayını İzmir’de düzenledi.

                BLESIL (Bina Yaşam Döngüsü Enerji Tasarrufu Eğitimi) inşaat sektörü çalışanlarına yönelik kentsel ve mimari tasarım aşamasından donatıların bakımına bina yapımında görev alan tüm paydaşları kapsıyor ve daha önce AB fonlarıyla desteklenmiş yazılımların bu bağlamda kullanılmasına yönelik eğitimleri de içeriyor. Ekodenge tarafından geliştirilen EPESUS platformu proje içinde bina işletme ve bakımı aşamasında enerji tasarrufu için bir izleme, kestirim ve karar destek aracı olarak yer alıyor.

                Proje eğitimleriyle EPBD (Bina Enerji Performansı Yönergesi) hedeflerine ulaşılması için kapasite artırımı hedefleniyor. Bu bağlamda paydaş ülkelerde yapılan anketler ve başvurulan araştırmalar sonucunda en fazla kazanımın inşaat sektöründe tasarım ve bina işletiminde görevli profesyonellerin enerji tasarrufu konusunda eğitim düzeyinin artırılmasıyla sağlanacağı belirlendi ve eğitim içeriği bu doğrultuda oluşturuldu. Ağustos ayından sonra çevrimiçi ve ücretsiz olarak erişilebilecek bu içerik için İzmir'de düzenlenen etkinliğin ilk aşaması projenin hedef kitle için tanıtım ve yaygınlaştırılması, ikinci aşaması da proje partnerleri arasında kendi uzmanlıklarına yönelik bir iç çalıştaydı.

BLESIL TANITIM TOPLANTISI

                BLESIL tanıtım toplantısı Türkiye'den Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Energy Cities Yıllık Konferansının yan etkinliği olarak Yaşar Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurtdışından  yerel yönetimler, üniversiteler, endüstri kurumları ve araştırma kurumlarından katılım oldu.

                Etkinliğin ilk oturumunda enerji etkin yapılaşmış çevre için AB fonlu projelerden kent ölçeğinde R2CITIES, bina ölçeğinde BRESAER projeleri sunuldu ve BLESIL eğitimlerinin kapsamı, erişim şekli ve proje bilgileri aktarıldı. İkinci oturumda ağ oluşturma amacıyla katılımcı profile ile örtüşen AB fonlu proje çağrıları tartışıldı ve enerji etkin, sürdürülebilir çevre için olası ortaklıklar görüşüldü. Endüstride döngüsel ekonomi ve yapılarda inovatif yeşil çözümler üzerinde duruldu.